fbpx

KNOW IT

Your Data. Our Brain. One Cloud

אכסון, שרתים ותוכן בענן אחד

אתר Know.IT הוא אתר לשירותי איכסון ושרתים,
החברה פעילה ברחבי העולם במספר יבשות, ובאמצעות פרחסה רחבה של השרתים
בנקודות השונות בעולם, החברה מציעה שירותי אכסון שונים ושמירת התוכן מתאפשרת מכל מקום.

לאחר שהחברה ביססה את עצמה היא החליטה להגיע אלינו לבניית אתר חדש, במטרה להנגיש את הנושא הזר לכל מי שאינו בתחום ולאפשר לכל אחד להתאים לעצמו את השירותים שהחברה מספקת.
בין אם לקוחות פרטיים אשר צריכים שירותי שמירת תוכן בסיסית ובין אם חברות גדולות אשר צריכות שירותי ענן ושרתים לניהול הקבצים והתכנים השונים.

שימוש באייקוניזציה ייחודית

הנגשת המידע באמצעות יצרת שפת אייקונים אשר מתקשרים עם עולם התוכן
תוך שימוש בפלטת צבעים ייחודית המותאמת לאופי המותג.

פלטת צבעים ייחודית

עולם השרתים והעננים הוא עולם אמורפי ולא מוחשי, לכן בכדי ליצור אתר נגיש ויזואלית אשר יגרום להנעה לפעולה ולרכישת המוצר היה עלינו לבחור תחילה את צבעי האתר. צבעים המשדרים טכנולוגיה וחדשנות.
הבחירה בשילוב הצבעים יוצרת שפה נעימה לעין מחד ומאידך מובילה את המשתמש להבנת התוכן.

האתגר הטכנולוגי

חוויית המשתמש

חוויית המשתמש באתר העוסק בשרתים ועננים היא חשובה במיוחד, מאחר והנושא זר לרוב הלקוחות, לכן בחוויית המשתמש שמנו דגש על הנגשת המידע בצורה היא פשוטה, בכרורה ומובנת עלמנת להביא את הלקוח להרכבת שרת לפי הצרכים שלו ובכך לרכישת המוצר.

דילוג לתוכן